Tag Archives: از گدائی تا جنایت

هاشمی شاهرودی, از گدائی تا جنایت و چپاول رسمی, بهروز سورن

By | ۱۳۹۷-۱۰-۰۵

جنبش سبز ( اصلاح طلبی ) دیگر رنگ پریده تر از آنست که خود را پرچم دارمقاومت در برابر استبداد بداند. حنای آنها دیگر رنگی ندارد. دنبالچه های خارج از کشور آنها که در حمایت از اصلاح طلبان گوی سبقت از یکدیگر می ربودند تا پرچم این فریبکاران را بالاتر نگاه دارند, با فراز جنبش… ادامه مطلب »