Tag Archives: استبداد پادشاهی

از استبداد سیاسی تا استبداد مضاعف دین و قدرت! فیروز نجومی

پاشیدن بذر حقیقت و آزادی در سر زمینی خشک و بایر، بیش از هر چیز نیازمند دور نگری ست. کار امروز و فردا نیست. راه دراز است و پر پیچ خم. به سیل و بارندگی های شدید نیز نمیتوان امید بست. سرزمین ما به خشکزاری تبدیل شده است که برای بارور شدن صدها سال برآن… ادامه مطلب »