Tag Archives: استراتژيك ايران

تنهايي استراتژيك ايران، تنش‌زدايي و درون‌زايي

«تنهايي استراتژيك ايران» به ويژه در تاريخ معاصر ايران تنگناها و مصيبت‌هاي زيادي را براي كشورمان ايجاد كرده است. اين تنهايي در ذات خود تنش‌زا است. تنش با همسايه ترك، تنش با همسايه روس، تنش با همسايه عرب، تنش با همسايه پشتون، تنش با ازبك، تنش‌ با تيره‌هاي مذهبي و زباني پيراموني ناهمگون با مذهب… ادامه مطلب »