Tag Archives: استفاده از اعضای بدن

اعتراض دکتر «ایرج فاضل» رئیس جامعه‌ی جراحان ایران به استفاده از اعضای بدن محکومان به اعدام!!

تصویب یک قانون جنجالی در زمینه پیوند اعضای محکومان به اعدام در ایران، نگرانی هایی را نسبت به ایجاد یک بازار پررونق در این زمینه به وجود آورده است. ایرج فاضل، رییس جامعه جراحان ایران، در نامه‌ای به ابراهیم رییسی، رییس قوه قضائیه ایران، به استفاده از اعضای بدن محکومان به اعدام برای پیوند عضو… ادامه مطلب »