Tag Archives: اطلاعیۀ فرمانداری

۱۷ شهریور ۵۷ میدان ژالۀ تهران: آمار رسمی و آنچه در اطلاعیۀ فرمانداری نظامی تهران دربارۀ تعداد کشته ها ذکر شد «درست» بود

همان شب، فرمانداری نظامی آمار کشته‌ها و مجروحان را بادقت و منطبق با گزارش پزشکی قانونی اعلام کرد ولی مردم نپذیرفتند و این ثمرۀ سال‌ها استفاده تبلیغاتی از رسانه‌ها و بی اعتمادی مردم به آنها بود. عصر ایران؛ مهرداد خدیر- در چهل و دومین سالروز واقعۀ 17 شهریور 1357 که نقطۀ عطف تاریخ انقلاب به… ادامه مطلب »