Tag Archives: افغانستانی

مهاجران افغانستانی قانونی در ایران: مالک بسیاری از اموالمان نیستیم

مهاجران افغانستانی ساکن ایران می گویند که با گذشت نزدیک به چهاردهه از زندگی با مدارک قانونی در ایران از بسیاری از حقوق اولیه برخوردار نیستند. روابط مهاجرین افغانستان با جامعه و دولت ایران در طول این سال‌ها فراز و نشیب های متعددی را پشت سر گذاشته است. آمارهای متفاوتی از سوی مقامات ایران درباره… ادامه مطلب »

معتاد ایرانی: من را به‌نام افغانستانی اخراج کرده‌اند

عارف رضایی، شهروند خبرنگار، هرات روایت تلخ و تکان دهنده از مرگ «قاسم رضایی» که مرداد ماه امسال در رسانه‌­های رسمی کشور منتشر شد، بسیاری را متاثر و خشمگین کرد. او جانباز اعصاب و روان ایرانی بود که به خاطر شباهت به افغان­‌ها، به عنوان یک تبه افغان که به طور غیرقانونی در ایران حضور… ادامه مطلب »