Tag Archives: امضا کرده

حوزه علمیه خمینی بیانیه جدید داد: آیت‌الله صدیقی شخصا سند انتقال باغ را امضا کرده است اما نمی دانست دارد به خود و پسرانش منتقل می کند

By | ۱۴۰۳-۰۱-۰۲

بعد از ثبت موسسه مذکور با عنوان «موسسه غیرتجاری پیروان اندیشه‌های قائم»، تولیت حوزه با اعتماد به فرد مذکور در تنظیم اساسنامه بر مبنای توافقات و خط مشی تعریف شده، با حضور در دفترخانه، سند بخشی از زمین حوزه را به موسسه مذکور منتقل نموده و آن را امضا می‌نماید. حوزه علمیه امام خمینی (ره)… ادامه مطلب »