Tag Archives: ايران، در رديف کشورهای جهان؟

ايران، در رديف کشورهای جهان؟

اتحادیهء اروپا، که مدتی بود با اهن و تلوپ ادعا می کرد می خواهد در برابر تحریم های ظالمانه و غیر قانونی آمریکا علیه مردم ایران بایستد و با کمک های خود به حفظ “ننگجام” و دور زدن تحریم های صد انسانی آمریکا کمک کند این هفته اعلام کرد که یک کمک 18 میلیون یورویی… ادامه مطلب »