Tag Archives: ایران در دوران قاجار

‏پروانه سلحشوری: گویی در ایران دوران قاجار در حال تکرار است. فقر و قحطی، بیماری و مرگ  

‏پروانه سلحشوری، ‌نماینده پیشین مجلس، در توییتی نوشت: «گویی ایران دوران قاجار در حال تکرار است. فقر و قحطی، بیماری و مرگ کرونا و آلودگی هوا جان می‌‌گیرند و مردم برای تکه‌‌ای نان در صف‌های طویل و سر در زباله‌دان. متخصصان را نادیده می‌گیرند، و متملقان متخصص می‌شوند.»