Tag Archives: این استقلال نیست

این استقلال نیست که عطسه ترامپ ارزش پول ما را تغییر دهد , اسفندیار خدایی

استقلال این نیست که ترامپ با یک پیام توییتری، اقتصاد و معیشت و درآمد مردم ما را در تنگنا قرار دهد و بر فقر و فساد و فحشا در جامعه ما بیفزاید و ناموس و شرف ما را بازیچه بگیرد. رئیس‌جمهور آمریکا کدام کشور جهان را می‌تواند راحت‌تر از ایران ما آماج تحریم و تهدید… ادامه مطلب »