Tag Archives: بازار سید اسماعیل

از لنگه جوراب تا سگک کمربند؛ بساط عجیب دست‌فروشان بازار سید اسماعیل

هرچیزی که روزگاری قیمت و شانی داشته و امروز عتیقه یا حتی بنجل و به‌دردنخور حساب می‌شود و کارایی آن‌چنانی در امور روزمره ندارد؛ مگر برای استفاده دکوری، اینجا یافت می‌شود. به هر گوشه که نگاهت می‌افتد، انگار صفحه‌ای از کتاب تاریخ را ورق می‌زنی. اینجا بازار «سید اسماعیل» تهران است که به بازار لوازم… ادامه مطلب »