Tag Archives: بازمی‌گردد

رئیس دفتر خامنه ای: زمین‌هایی که در زمان پهلوی مصادره شد به مردم بازمی‌گردد

آخوند محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر ایران با اشاره به املاکی که در بعد از انقلاب ایران مصادر شده گفته است: :”رهبری دستور دادند بنیاد اسناد این املاک را تهیه کند و به همان‌هایی که در دست آن‌ها هست بدهد.” او گفته: “اوایل پیروزی انقلاب امام فرمودند آنچه طاغوت از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اموال جمع‌آوری کرده است… ادامه مطلب »