Tag Archives: با ایران نبوده

چرا اروپا قادر به نجات توافق هسته‌ای با ایران نبوده است؟

توافق هسته ای قدرت های جهانی با ایران که دبیر کل سازمان ملل متحد آنرا یک «پیروزی دیپلماتیک در سطح جهانی» می داند و دونالد ترامپ از آن به عنوان «بد ترین توافق تاریخ» یاد می کند همچون یک بیمار رو به احتضار، برای نجات و بقا نیازمند معجزه ای است. خبرگزاری فرانسه با انتشار… ادامه مطلب »