Tag Archives: با شما

دفاع عطاالله مهاجرانی از فتوای قتل سلمان رشدی: من می‌نویسم، «کار دیگر» با شما

«عطاالله مهاجرانی» قصد دارد که مسیر دفاع از کتاب خود درباره فتوای قتل سلمان رشدی را سینه‌خیز تا آخر طی کند و موضوع شکایت از خود را نیز به استهزا گرفته است. پس از فتوای قتل سلمان رشدی توسط آیت‌الله خمینی، مهاجرانی در کتاب « توطئه آیات شیطانی» از این فتوا دفاع کرد و پس… ادامه مطلب »