Tag Archives: با کردستان

طنین فریاد همبستگی با کردستان از دانشگاه‌های ایران

نیروهای بسیج به دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف حمله کردند و تعدادی از آنان را کتک زدند در شصت‌وهشتمین روز خیزش سراسری علیه حکومت، بیش از ۱۵ مرکز دانشگاهی در سراسر ایران صحنه برگزاری تجمع‌های اعتراضی، تحصن و اعتصاب دانشجویان بودند. گزارش‌ها حاکی از آن است که ماموران حکومت در دانشگاه‌های علامه طباطبایی، نوشیروانی بابل و صنعتی شریف… ادامه مطلب »