Tag Archives: بدتر از عربستان است

پروانه سلحشوری: وضعیت زنان کشور ما بدتر از عربستان است 

پروانه سلحشوری نماینده تهران در مجلس دهم گفت: در سطح جهانی چهار شاخص آموزش، بهداشت و سلامت، برابری اقتصادی و برابری سیاسی مورد ارزیابی قرار می گیرد. در سطح آموزشی و بهداشتی جوامع مختلف تقریبا نزدیک به هم هستند اما وقتی به شاخص های سیاسی و اقتصادی می رسیم، متأسفانه شاهد هستیم که کشورها تفاوت… ادامه مطلب »