Tag Archives: بدون آخوند

زمان واریزی حوزه های علمیه به زباله دان تاریخ فرا رسیده است! فیروز نجومی

By | ۱۴۰۱-۰۵-۲۲

کارزارهای گوناگونی که گریبان نظام را فرا گرفته است، از جمله کارزار حجاب بی حجاب، بهر دلیلی و با هر انگیزه و بوسیله هرکسی راه اندازی شده باشند، همچون انحراف اذهان عمومی از نشستن کشتی فقاهت در عمق فضاحت و نکبت- قبل از هر چیز، حکایت از بر آمدن جنبشی میکند که تنها میتواند با… ادامه مطلب »