Tag Archives: بدون بودجه

تخت جمشید بدون بودجه در معرض تخریب و نابودی است

مصالح مرمتگران بدون مرز به داد تخت جمشید بدون اعتبارات رسید تخت جمشید یکی از نخستین آثار ثبت شده‌ ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو است اما این میراث به‌جامانده از امپراتوری هخامنشی روزبه‌روز بیشتر در معرض تهدیدهای گوناگون قرار می‌گیرد؛ عوامل جوی از یک‌سو و کمبود بودجه برای تعمیر و مرمت از سوی دیگر؛ گاهی هم تعرض‌ برخی افراد… ادامه مطلب »