Tag Archives: برای براندازی

برای براندازی ضرورتا نیازی به اپوزیسیون خارج کشور نیست

– در کشورهای اروپای شرقی که رژیم‌های سیاسی کمونیستی و در کشورهای آمریکای جنوبی که رژیم‌های نظامی برافتادند اپوزیسیونی در خارج کشور وجود نداشت تا حرکت‌ها را هدایت کند. – معترضان ایرانی براندازی سریع و آسان و کم‌هزینه می‌خواهند. – نه احزاب و گروه‌های سیاسی ایرانی مقیم خارج، نه روشنفکران ایرانی مقیم خارج، نه رسانه‌های… ادامه مطلب »