Tag Archives: برای شما بد است

نتیجه اخلاقی: آمریکا برای شما بد است، برای دختر من اما، جای زندگی است

محمدرضا داورزنی معاون وزیر ورزش گفته: سه سالی است که دخترم ازدواج کرده و در آنجا (آمریکا) زندگی می‌کنه، باید بگم که او پاسپورت آمریکایی نداره، اما اجازه کار داره…دخترم آمریکایی نشده، آرمانش را حفظ کرده… نتیجه اخلاقی: آمریکا برای شما مردم بد است، برای دختر من اما، جای زندگی است یکی از کاربران ایرانی:… ادامه مطلب »