Tag Archives: برخی زنان عمدا نوزاد معلول به دنیا می‌آورند

شهردار تهران: برخی زنان عمدا نوزاد معلول به دنیا می‌آورند، چون اجاره کودکان معلول برای گدایی بیشتر است!

هر روز تعداد گدایان این شهر بیشتر می‌شود و انفعال مسئولان همچون همیشه مردم را در این مورد هم ناامید کرده است. برنامه‌های طلایی ارائه می‌کنند و شعارهای آنچنانی سر می‌دهند؛ تو گویی آمده‌اند که نه تنها ایران، که همه جهان را نجات دهند اما به عمل که می‌رسیم، مردم همچنان تنهایند و کشور همچنان… ادامه مطلب »