Tag Archives: برپایی تجمع

احمدی نژاد با ارسال نامه ای به وزیر کشور خواستار صدور مجوز برای برپایی تجمع اعتراضی سراسری مردم در ۲۸ مرداد علیه شرایط نابسامان اقتصادی شد!

احمدی نژاد با ارسال درخواستی خطاب به وزیر کشور با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی خواستار صدور مجوز برپایی اجتماع مردمی با هدف اعتراض به اقدامات و تهدیدات دولت آمریکا و دخالت های پیدا و پنهان دولت انگلیس در امور داخلی ایران و همچنین اعتراض به سوء تدبیرها و ضعف های مدیریتی و اشتباهات… ادامه مطلب »