Tag Archives: برچیدن

گذار از دوران تاریکی بروشنایی وجنبش برچیدن بساط دین و درونسازی آن! فیروز نجومی

By | ۱۴۰۱-۰۷-۰۲

ژینای زیبا، چنان چون فرشتگان آسمانی، در دست اهریمن دین اسلام، دین غرقه در دریای خون و آلوده به بجنایت و خیانت، در عفوان جوانی، زندگی شیرین را در این جهان ترک گفت و ستاره ای درخشان گردید در آسمان تاریک ملت ایران. مهمتر انکه، حکومت اسلامی را تا بیخ و بن بلرزه در اورد… ادامه مطلب »