Tag Archives: بزرگترین اهرم

ناسیونالیسم آزادیخواه؛ بزرگترین اهرم بسیج عمومی, عطا هودشتیان

می توان از ناسیونالیسم در ایران به عنوان یک اهرم مبارزاتی، یک تاکتیک جنگی پرنفوذ، در ستیز با رژیم جمهوری اسلامی بهره برد. [اما] بکارگیری این مفهوم در شرایطی خاص و با توجه ویژه ای باید عملی گردد. از این رو، پیش از هرچیز باید مقصودمان از ناسیونالیسم و روش بکار گیری از این تاکتیک… ادامه مطلب »