Tag Archives: بنزین بر آتش

بنزین بر آتش زیر خاکستر عصیان عموم

– مردم در شرایطی که سبد معیشت آنها همواره کوچک و کوچکتر شده تلاش داشتند با درآمدی که به گرد پای تورم هم نمی‌رسد همچنان خود را روی آب نگه داشته و دست‌کم هزینه‌های اولیه مانند مسکن و خوراک خود و خانواده‌ی خویش را تأمین کنند ولی ناگهان یک‌شبه قیمت بنزین سه برابر می‌شود! تصمیمی… ادامه مطلب »