Tag Archives: به شهروندان

شرایط وخیم اقتصادی و فشارهای روحی به شهروندان

مغازه‌دار با عصبانیت، تمام روسری‌ها را که از قفسه بیرون آورده است تا «سپیده» آن‌ها را ببیند، جمع می‌کند و می‌گوید: «خانم معلوم است قصد خرید نداری و داری من رو اذیت می‌کنی. چرا بعضی از شما مشتری‌ها بی‌خود با اعصاب و روان مردم بازی می‌کنید و…» سپیده در حالی‌که دلیل عصبانیت فروشنده را نمی‌فهمد… ادامه مطلب »