Tag Archives: به وزارت مستضعفان

تغییر نام وزارت آموزش‌ و پرورش به وزارت مستضعفان !

” مهم‌ترین معضل فرهنگیان در راستای دستیابی به اهداف و خواسته‌های خود فقر حق‌خواهی و مطالبه گری آنان است و دومین مسئله فقر همگرایی در راستای دستیابی به اهداف است ” صدای معلم: همکاران ارجمندم از یادداشت تند و بی‌پروای نویسنده ناراحت نشوید چراکه واقعیات غیر از این نیست. قطعاً این روزها برای خرید مایحتاج… ادامه مطلب »