Tag Archives: به چشم هایمان شک کنیم

به چشم هایمان شک کنیم! از دکتر ظریف تا علی مطهری و الهام چرخنده…

این روزها به چشم هایتان شک کنید. به حقیقت هایی که همیشه با اطمینان از آنها دفاع می کردید چون به چشم خودتان دیدید، چون فیلمش هست، چون اینطور می گویند… روزگار، روزگار تردید است… عصرایران؛ احسان محمدی- «من تا نبینم باور نمی کنم». این جمله را هر ایرانی دستکم یک بار گفته است. نشانه… ادامه مطلب »