Tag Archives: بوی دود و مرگ

مکتبخانه‌های ایران بوی دود و مرگ می‌دهند

– مکتب‌محوری به  هیچ‌ وجه به معنی تمرکز بر آموزش دانش و کسب و تجربه با استانداردهای شناخته شده نیست. مدارس در ایران گذشته از اینکه ابزار تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای مغزشویی کودکان و نوجوانان به شمار می‌روند، از نظر فن و تکنیک نیز «مکتبی» و عقب‌افتاده هستند. – مدرسه‌ها در ایران به دلیل غیراستاندارد… ادامه مطلب »