Tag Archives: بُرجِ زنجیر

بُرجِ زنجیر

By | ۱۴۰۱-۱۰-۱۹

برای:محمدمهدی کرمی و محمد حسینی که؛ تنها بود محمدمهدی کرمی:…به مامان چیزی نگو…   رضا بی شتاب   بارِ دگر دلم مُرد گویی همه وجودم ناگه به ناله افسرد… انگار می فشارد بُغضی گلویِ ابری دیدم که آسمان هم باران به چشمم آورد اندوهِ بیکران باز آتش در آشیان زد… تا کی به سوگ ات… ادامه مطلب »