Tag Archives: بیش از شش سال از عمرم را در در بدترین شرایط در زندان گذرانده ام

رضا شهابی: بیش از شش سال از عمرم را در در بدترین شرایط در زندان گذرانده ام و بیش از ده سال است که به علت فعالیت سندیکایی از کار اخراج شده ام

متن سخنرانی رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد درپنجاه دومین کنگره کنفدراسیون عمومی کارفرانسه درشهر دیژون فرانسه که در۱۲ماه می (۲۲اردیبهشت) با حضور نمایندگان سندیکا های کشورهای مختلف جهان برگزارگردید. با درودهای فراوان رفقا و دوستان من رضا شهابی هستم. عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و از ایران در… ادامه مطلب »