Tag Archives: تا مادران فروشنده

گزارش تکاندهنده ؛از دلالان بچه تا مادران فروشنده

شکم برآمده ای دارد، از صدای این مادر پیدا است که سن و سال زیادی ندارد اما از چهره ی نیمه نمایانش مشخص است که اعتیاد بانی خط و خطوتی شده که بی رحمانه صورتش را نقاشی کردند. اعتیاد اجبار تلخی در زندگی این زن است، اجباری از جنس تن فروشی، تنش را می فروشد… ادامه مطلب »