Tag Archives: تبانی متهم و بازجو

پرونده ویژه قتل‌های زنجیره‌ای «تبانی متهم و بازجو» برای لاپوشانی حقیقت

گفت‌وگو با پرستو فروهر  اول آذر سال ۷۷ با آنکه یکی از منزل‌گاه‌های پایانی قتل‌های زنجیره‌ای سیاسی دهه‌ی ۷۰ ایران است، گاهِ افشای آن نیز هست. قاتلینی که به گفته خودشان پیش از آن «عملیات»‌های فراوانی از این دست انجام داده بودند، کمی بعد از آن‌که دست از خون داریوش و پروانه فروهر شستند، راهی… ادامه مطلب »