Tag Archives: تبعیض مدیریتی

تبعیض مدیریتی و ثروت‌های بادآورده نمایندگان

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس ششم، با اذعان به فساد نمایندگان، سیستم تبعیض در مدیریت کشور را عامل امر می‌داند و می‌گوید وقتی افراد با نظر شورای نگهبان وارد مجلس می‌شوند، دیگر خود را در برابر مردم مسئول نمی‌دانند. خبر درخواست برخی نمایندگان مبنی بر انصراف از استیضاح یک وزیر به ازای گرفتن آپارتمان، بحثی پیرامون… ادامه مطلب »