Tag Archives: تجاوز نظامي به ايران

روزي كه به جاي دفاع، سربازان ميهن را مرخص كردند! ـ شهریور ۱۳۲۰، توطئه و خیانت بزرگ

30 آگوست 1941 (هشتم شهريور 1320 و پنجمين روز تجاوز نظامي به ايران) هواپيماهاي دولت مسکو براي نخستين بار برفراز تهران ظاهر شدند ولي تنها به فروريختن اعلاميه تبليغاتي مبادرت كردند كه در اين اعلاميه ها، به اصطلاح کرملین نشینان وقت، به زحمتكشان ايران وعده زندگاني بهتر داده شده بود!. نوشيروان کيهاني زاده:مهمترين رويدادهاي ايران… ادامه مطلب »