Tag Archives: تحریم های آمریکا علیه ایران

لیبراسیون: افزایش تحریم های آمریکا علیه ایران و گورستانی از هواپیماهای فرسوده در فرودگاه مهرآباد تهران

روزنامه های امروز چاپ پاریس، بخشی از مهمترین عناوین خود را به موضوعاتی چون افرایش فشارهای آمریکا بر ایران با لغو معافیت تحریم نفتی علیه این کشور، بحران گذار قدرت در سودان، و جنجال پیرامون ورود تظاهر کنندگان به بیمارستان بزرگی در پاریس در جریان تظاهرات روز جهانی کارگر، اختصاص داده اند. روزنامۀ چپ گرای… ادامه مطلب »