Tag Archives: ترقی معکوس

تنفیذ‌ها؛ از ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۰ «ترقیِ‌ معکوس»

از مرداد ماه سال ۱۳۶۸ که علی خامنه ای اولین تنفیذ حکم ریاست جمهوری در دوران رهبری خود را اجرا کرد تا به امروز، تفاوت‌های قابل ذکری هم در جایگاه او به عنوان رهبر هم در موقعیت رییس‌جمهورانی که او حکمشان را نافذ کرده به وجود آمده است. روز گذشته در مراسم تنفیذ حکم ریاست… ادامه مطلب »

یک نظام معیوب با ترقی معکوس, الاهه بقراط

نظام جمهوری اسلامی یک مخلوق سیاسی- ایدئولوژیک معیوب است. امکان ندارد عرصه‌ای از آن را پیدا کنید که دارای توازن و تعادل و تقارن و مناسبات عادی باشد. از همین رو هر آنچه تحت عنوان  برنامه‌های «رشد» و «سازندگی» نیز انجام داده و می‌دهد، نه به رشد منجر می‌شود و نه سازنده است! بلکه برعکس؛… ادامه مطلب »