Tag Archives: ترور حکومتی

گفتمان غالب ماشین ترور حکومتی: مخالف‌کشی

By | ۱۳۹۹-۱۲-۰۷

تغییر الگوهای حذف فیزیکی در پیوند با گروه‌های هدف  تحکیم قدرت سیاسی – نظامی و پایه‌های ارکان قدرت از طریق حذف فیزیکی مخالفان، گفتمان غالب ماشین ترور حکومت اسلامی ایران در چهار دهه اخیر است. تمرکز این نوشته بر ترور ایرانیان برون مرز درطول عمر حکومت جمهوری اسلامی ایران است و هر چند انجام وهماهنگی… ادامه مطلب »