Tag Archives: تسمه تولید ملی

ششمین چرخه ناموزون: تسمه تولید ملی و ثروت ملی

در این جستجو، شش چرخه ناموزون را در اقتصاد کلان کشور تشخیص داده، از پنج مورد آنها  سخن گفته‌ایم و اینک به ششمین چرخه ناموزون می پردازیم درجستجوی پاسخ یک چیستان چند-بعدی هستیم: چه شد که میانگین  سهم هر ایرانی از تولید ملی، در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۹، به ۵۷ در صد کاهش پذیرفت؟ چه… ادامه مطلب »