Tag Archives: تعداد مردان

تعداد مردان در مقام‌های مدیریت عالی ایران ۱۷ برابر بیشتر از زنان است

بر اساس نتایج یک تحقیق درباره مقایسه میزان مدیران مرد و زن در سال ۹۸، سهم مردان مدیر در سطوح مدیریتی مختلف ۴.۳۸ برابر بیشتر از زنان است. این نسبت در بخش مقام‌های مدیریتی عالی ۱۷ برابر و در بخش مقام‌های مدیریتی میانی حدود ۱۰ برابر به نفع مردان است. در این تحقیق که از… ادامه مطلب »