Tag Archives: تغذیه از جهل

تغذیه از جهل برای بقای حکومت

نقاط قوت جمهوری اسلامی که باعث شده این رژیم حدود چهار دهه دوام بیاورد چیست؟ یکی از آنها و شاید مهم‌ترین آنها نادانی است. هرجا پای جهل و نادانی درمیان باشد، همان‌جا جمهوری اسلامی تاسیسات درست کرده و چادر زده است. این نادانی که در حوزه‌هایی میان حاکمان و بخش‌ها و اقشاری از مردم مشترک… ادامه مطلب »