Tag Archives: تمرکززدایی

تمرکزگرایی و تمرکززدایی؛ حمایت نشریه رسمی مجلس از خودگردانی استان‌ها

تمرکززدایی در ایران از سال‌ها پیش به عنوان چاره‌ای مدیریتی برای مشکلات پرشمار مطرح بوده و برای تحقق آن طیفی از پیشنهادها ارائه شده است؛ اما این پیشنهادها، حتی در سطحی مانند خودگردانی محلی، عمدتا دو مانع اصلی در برابر داشته است: نگاه امنیتی و مسائل مذهبی. با این حال به تازگی نشریه رسمی مجلس… ادامه مطلب »