Tag Archives: تیره و تار

از ۲۴ آبان تا ۳ آذر ۱۳۹۸, روزهای تیره و تار

افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آخرین روزهای آبان ماه سال گذشته اعتراضاتی در پی داشت. اعتراضات مسالمت‌آمیزی که با خاموش کردن ماشین و بند آوردن خیابان توسط مردم معترض آغاز شد، اما در ادامه با چنان سرکوب بی‌سابقه‌ای از سوی حکومت مواجه شد که به لحاظ گستردگی و میزان خشونتِ سرکوب در حاکمیت جمهوری اسلامی… ادامه مطلب »