Tag Archives: ثروت ۹۵ میلیاردی خامنه ای

ثروت ۹۵ میلیاردی خامنه ای و بذل و بخشش های عوام فریبانه اش

خامنه‌ای در یکی از دروس فقهی خود در اسفند ۱۳۹۷ از ثروتمندان خواست به نیازمندان کمک کنند و مال زیاد را از خود دور کنند. او با تکیه بر روایتی از امام ششم شیعیان، خواستار آن شد که ثروتمندان «در راه خدا انفاق کنند». خامنه‌ای در سخنان خود اذعان کرد که برخی افراد متمول نزد… ادامه مطلب »