Tag Archives: جداسازی زندانیان

مسئولان باخبرند که در زندان اوین چه می‌گذرد؟ جداسازی زندانیان و ایجاد بازداشتگاه‌های جدید

بنا به گزارش های ارسالی از زندان اوین، تغییر کاربری هایی که قرار بود از سالهای گذشته و در جهت جداسازی زندانیان سیاسی و ایجاد بازداشتگاه‌های جدید انجام گیرد اکنون در این زندان آغاز شده است. بر این اساس، بندهای عمومی اوین مثل بندهای ۴ و ۷ و ۸ به بازداشتگاه تغییر کاربری می‌دهد و… ادامه مطلب »