Tag Archives: جدال بر سر نام محمد در آلمان

جدال بر سر نام محمد در آلمان

واکنش توئیتری یک عضو مسلمان حزب سوسیال دمکرات به پوستری از حزب آلترناتیو برای آلمان (afd) باعث بسته‌شدن حساب توئیتری او شد. ماجرا از انتشار آماری شروع شد که از محبوبیت نام محمد در برخی ایالات آلمان خبر می‌داد. اقدام توئیتر در بستن یک روزه حساب خانم سوسن چلبی در آلمان بازتاب گسترده‌ای یافته است.… ادامه مطلب »