Tag Archives: جمعیتی

چرا حاکمیت جمعیت امام علی را تحمل نمی‌کند؟ جمعیتی با اتهام «اثرگذاری و نفوذ»

By | ۱۳۹۹-۱۲-۰۴

 بدنه نحیف و رنجور نهادهای مدنی در ایران در آستانه دریافت یک ضربه دیگر از سوی مجموعه حاکمیت است. سناریونویسی و جا دادن نهادهای مدنی مستقل و غیر«متصل» در یک قالب از پیش طراحی شده تحت عنوان «نفوذ» و «جاسوسی»، تعمیم نمونه‌های تاریخی و یا منطقه‌ای بی‌شباهت به وضعیتی در ایران امروز، ارایه تعریف‌های گل… ادامه مطلب »