Tag Archives: حاصل چهل سال چپاول و جنایت

سیل و ویرانی حاصل چهل سال چپاول و جنایت, زینت میرهاشمی

تسلیت به مردمی که چیزی جز نکبت و رنج از حاکمان عایدشان نشده است. دَردی دیگر بر انبوه دردهای مردم که درمان آن با این رژیم امکان ندارد. در حکومتی که موشکهای بالستیک، مسلح کردن حزب الله لبنان و بشار اسد بر امنیت مردم و سفره های خالی آنها ارزش بیشتری دارد، درد مشترک پایان… ادامه مطلب »