Tag Archives: حافظه جمعی

خیزش سراسری؛ حافظه جمعی، امید و ناامیدی کاذب

By | ۱۴۰۲-۰۳-۱۲

حافظه جمعی گاهی ضعیف و قابل مهندسی برای سیاستمداران است؛ اما مردم ایران خیزش جاری زیر پوست جامعه را به خاطر ندارند، آن را زندگی می‌کنند حافظه جمعی ضعیف است و این ضعف، نقطه قوت سیاستمداران و سیاست‌بازان. بسیاری از آنهایی که این روزها با زمزمه‌های توافق احتمالی بین جمهوری اسلامی و آمریکا مایوس شده… ادامه مطلب »