Tag Archives: حکم اصلی

حسین شریعتمداری: حکم اصلی میرحسین موسوی و کروبی اعدام است نه حصر /مصونیت قضایی ندارم

مدیر مسئول روزنامه کیهان در برنامه «بدون توقف» با اشاره به اینکه حصر لطف بزرگی بود که نظام به سران فتنه کرد، یادآور شد: ۹ دی نظام را واکسینه کرد و برکات زیادی داشت اما مهم این است که ماجرای فتنه و ۹ دی را بایگانی نکنیم چون عواملش هنوز در میدان هستند. به گزارش… ادامه مطلب »